מחיר ביטוח משכנתא – פרמיה חודשית לקבוצת גיל 40

אישה גבר

תקופת הלוואה 30 שנה

מחיר ביטוח משכנתא – פרמיה חודשית לקבוצת גיל 40 מחיר ביטוח משכנתא – פרמיה חודשית לקבוצת גיל 40

תקופת הלוואה 20 שנה

מחיר ביטוח משכנתא – פרמיה חודשית לקבוצת גיל 40 מחיר ביטוח משכנתא – פרמיה חודשית לקבוצת גיל 40

תקופת הלוואה 10 שנים

מחיר ביטוח משכנתא – פרמיה חודשית לקבוצת גיל 40 מחיר ביטוח משכנתא – פרמיה חודשית לקבוצת גיל 40