אמנת שירות

אמנת שירות

 

 

אני שלומי שעיה סוכן ביטוח פנסיוני
ובעלים של משכנתא ביט סוכנות לביטוח משכנתאות ואור-עד סוכנות לביטוח

בעל רישיון סוכן ביטוח כללי ובעל רישיון ביטוח פנסיוני ברי תוקף מתחייב בזה:

  • להתייחס לכל לקוח/ה בהגינות מלאה ובכבוד מירבי.
  • לשמור על צנעת הפרט.
  • להעניק את השירות המקצועי הטוב ביותר
  • לברר את צרכי לקוחותיי ולהציע מענה אופטימאלי יעיל ומקצועי
  • לספק מענה ו/או שירות לכל פנייה ללקוח/ה בזמן סביר ומהיר ככל שיתאפשר ואף לפעול בנחישות מול חברת הביטוח לצורך בירור או שירות
  • לספק מענה מתאים ומהיר לצרכי הלקוח/ה ובכלל זאת מענה בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מענה טלפוני ו/או באמצעות מענה על-ידי מי מעובדי באופן שוטף ואף לתאם פגישה בהתאם לצורך תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית לקוח/ה.

דרכי התקשרות:
מייל - info@mashkanta-bit.com , shlomi@shayains.co.il       
טלפון: 03-6151608
כתובת: לחי 31 בני ברק

  • לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיי, ולספק מענה ראשוני לכל פנייה בזמן סביר, ולמסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן. תוך שני ימי עסקים
  • לספק מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח/ה לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכל מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.
  • למסור כל מסמך הקשור ללקוח/ה או מי מבאי כוחם החוקי, ונמצא ברשותי על פי דין, תוך זמן סביר ממועד דרישת הלקוח/ה, לרבות לקוח/ה לשעבר. תוך שבעה ימי עסקים.
  • למסור ללקוח/ה שפנה/תה אלי בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו/יה, ולהביא לידיעתו/ה את דרכי הפעולה העומדות בפניו/ה בהליך יישוב התביעה.