מחשבון ביטוח דירה

מחיר ביטוח תכולה עבור מבוטחים שרכשו ביטוח משכנתא הכולל ביטוח חיים וביטוח מבנה באמצעות משכנתא-ביט

שווי תכולת דירה (בש"ח) עד קומה   
פרמיה חודשית
פרמיה חודשית
סה"כ ביטוח דירה לחודש (בש"ח)
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
כתובת
אי-מייל

מחשבון ביטוח דירה מחשב את הפרמיה החודשית לביטוח תכולת דירה, תנאי קבלה לביטוח בהתאם למפרט דרישות מיגון דירה של המבטח

תנאי קבלה ומחיר סופי יקבעו על ידי המבטח על בסיס הפרטים בשאלון הצטרפות. הנחה נוספת תוענק למצטרפים באמצעות דף  ביטוח משכנתא בקשת הצטרפות אונליין - טופס מקוון